การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร

0
44

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน และมีผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

17211889_774331336053551_1744638601343092689_o 17211945_774331226053562_864162186001353502_o 17218713_774331156053569_3727709439266908170_o 17239863_774331209386897_3950762355526824524_o 17240311_774331299386888_5937184731391398177_o 17240680_774331199386898_8077223002669311742_o 17240713_774331402720211_8334337216048698458_o 17309920_774331302720221_3917064892708683933_o 17309967_774331472720204_7807625329312214104_o 17350041_774331126053572_8428019417874943349_o 17358526_774331326053552_7439406964603029580_o 17358648_774331252720226_3192760072571109492_o 17358682_774331149386903_603940135757059756_o 17358932_774331132720238_6949073552407450426_o