การสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐

0
37

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ บรรยายพิเศษเรื่องสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ถวายความรู้แด่ ผู้เข้าอบรมในการสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวให้กำลังใจและแนะแนววิธีทำงานกับหัวหน้าหน่วยอบรมสามเณรทุกหน่วย การที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนนั้น นับว่าทุกท่านได้รับภารธุระอันใหญ่ยิ่งของกิจการคณะสงฆ์ เพราะการทำงานของพวกท่านเป็นการสืบศาสนทายาท และต่ออายุพุทธศาสนา แล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติไทยเราอีกด้วย ณ ห้องเธียร์เตอร์ ซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

17492649_782697128550305_3708791338306077766_o 17620156_782697141883637_244300241159682699_o 17620335_782697221883629_3343019616780989317_o 17621690_782697131883638_3995761815733907090_o 17622079_782697125216972_8846456540067438531_o (1) 17635258_782697225216962_4146584573171389864_o 17637096_782697205216964_7486841797502376208_o