พิธีปฐมนิเทศและแสดงตนพุทธมามกะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร

0
30

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมพิธีปฐมนิเทศและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ประจำปี ๒๕๕๙โดย พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ต่อมาประธานในพิธีได้ มอบโล่กาญจนเกียรติคุณ “ครูดี ศรี พอ.มจร” แก่ผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน จากนั้นกล่าวเปิดการปฐมนิเทศการเรียนการสอน และเป็นสักขีพยานการกล่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ  ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

13503031_633538196799533_8207113766874016525_o 13503007_633538616799491_97547473619753966_o 13502781_633538426799510_1415927075392345167_o 13502649_633538060132880_392423408838115527_o 13497595_633538246799528_8660302573646172798_o 13495673_633538383466181_9132127962989884496_o13495610_633537900132896_3504845362328163185_o 13490629_633538830132803_6800983912916535584_o 13483101_633538776799475_2452406230436320607_o 13483027_633537923466227_8687206044917835443_o 13482992_633537766799576_4759944121365211634_o 13482971_633538003466219_6318243886230453574_o13475203_633537676799585_4495388482595429584_o 13458788_633538836799469_7677403335679496492_o 13443204_633537760132910_8815232632088383771_o 13442642_633538846799468_5588478260924819094_o 13442501_633537680132918_7643962643315333664_o 13442451_633538136799539_6998256924748330023_o13433254_633538583466161_843909723282305663_o