พระเมธีธรรมาจารย์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙ ปี แห่งการมรณภาพ พระครูสิริรัตนภิบาล และงานฉลองสัญญาบัตร พระครูสิริสารบัณฑิต

0
31

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ พระเมธีธรรมาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๙ ปี แห่งการมรณภาพ พระครูสิริรัตนภิบาล (นารี อตฺถกาโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนโนนกุง อดีตเจ้าคณะตำบลเชียงลือ และงานฉลองสัญญาบัตร พัดยศพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ พระครูสิริสารบัณฑิต (สุกรี สุจิตฺโต ป.ธ.๔, พธ.บ., สส.ม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีรัตนโนนกุง ตำบลเชียงลือ อำเภอโนนนาแก้ว จังหวัดสกนคร

17918047_796229593863725_4905165684201765023_o 17952542_796256387194379_6944569887101881959_n 17966146_796229597197058_165008032702373078_o 17991128_796256597194358_371240608444795052_n 18010342_796256907194327_1576480757769586785_n 18010819_796256447194373_326349140370476521_n 18011135_796256367194381_3431015830236997466_n 18033250_796256780527673_728673509341374574_n 18033298_796256703861014_7040736903370177325_n 18033811_796256260527725_4534919582724729042_n 18034362_796256203861064_3947842454740983914_n 18055867_796229607197057_3860912948104638626_o 18056668_796256900527661_354169886309799571_n 18056718_796256783861006_711794563704573215_n 18057008_796256717194346_2341316587606052735_n 18057661_796256480527703_3384337668310013130_n 18057661_796256627194355_6285499357184881566_n 18057695_796256210527730_677202590014818858_n 18057809_796256870527664_275295869215776405_n 18057964_796256167194401_3025873840807723031_n 18076484_796229610530390_1791098155935317289_o 18077021_796229673863717_9033798685156275282_o