ทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อ

0
39

ทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อ

ทำบุญบริจาคแสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อ ได้ทั้งเป็นผู้ให้ ทั้งการศึกษาและศาสนาทุกดวงแสตมป์ 7 Eleven เปลี่ยนเป็นเงินเพื่อมอบให้ ๒ ส่วนคือ ครึ่งหนึ่งบริจาคให้กับกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรวบรวมเงินทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแพทย์ศิริราชพยาบาล และอีกครึ่งหนึ่งบริจาคให้กับโครงการก่อสร้าง วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

‪ ช่องทางการบริจาค

นำดวงแสตมป์ 7 Eleven ของท่านไปติดโปสเตอร์รับบริจาค ภายในร้าน 7 Eleven ทุกสาขา สามารถบริจาคได้ทั้ง แสตมป์ ๑ บาท และแสตมป์ ๓ บาท โดยบริจาคแสตมป์ จะมีมูลค่าเท่ากับดวงแสตมป์ที่ติด

11143177_511382682348419_7995346563630157749_n 11754284_511382675681753_5228968949460278233_n 11755163_511382759015078_2101061550879218716_n 11800017_511382679015086_7409366250785785342_n 11811385_511382655681755_4692375539600119724_n 11816897_511382659015088_5214578563815325345_n 11822434_511382662348421_5896555501750901035_n 11822637_511382685681752_1448203862714935651_n 11822756_511382769015077_8625470821231889210_n