บรรยายพิเศษ เรื่อง ” ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย ” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0
53

บรรยายพิเศษ เรื่อง ” ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย ” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เข้าร่วมรับรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

11822760_513711085448912_7512646906315074878_n 11825084_513711182115569_6521358616932389859_n 11825605_513710825448938_5455670656658002977_n 11825649_513710788782275_3015688363174380396_n 11825649_513710978782256_7033665605582262434_n 11831737_513711148782239_3551137239445247781_n 11831748_513710938782260_6445192073407931705_n11222116_513710808782273_5898604547276619018_n 11796445_513710905448930_1181240518546357899_n 11811508_513711078782246_4128395208535981494_n 11813274_513710835448937_4390854875285760415_n 11813299_513710898782264_6187169714271147836_n 11813329_513711108782243_1701197510408656850_n 11813402_513710972115590_8068549809610413581_n