“สวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ”

0
143

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ภาคเช้าขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ และเดินธรรมยาตรา จากบริเวณหน้าหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา ไปยัง พระอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

26001403_932751970211486_2525980133508100165_n 26001071_932751966878153_8765893509380269591_n 26166482_932752060211477_2362093841512683935_n 26219775_932752030211480_5048631497600930358_n 26167276_932752016878148_8530485515498615275_n 26238857_932752073544809_3067567831317719092_n

กิจกรรมช่วงเย็น พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมนำสวดมนต์และประพรหมน้ำมนต์ส่งท้ายปี ณ พระอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

26166161_933329030153780_5212138835677908460_n 26166342_933329356820414_2006670581266893430_n 26112462_933328983487118_5980690972822934371_n 26167100_933329080153775_3215678118408307747_n 26168085_933329440153739_8697124681460099396_n 26047222_933329453487071_4255128293303408761_n 26112069_933329046820445_2305729983633164713_n 26113951_933329140153769_4219709596718917896_n

ภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel
________________________________
#MCUTV
อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ ห้อง ซี ๔๐๐
มจร วังน้อย อยุธยา
โทร.๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐, ๘๐๕๗