23593585_4444280732347896_7546866163190313649_o

ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่

November 23, 2017 info mcu 0

ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่ และจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ โดยกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่ (ด้านหลังวัดพระธาตุพนม) ถนนบายพาส ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งในการดังกล่าวกำหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Buddhism : Cultural Foundation in […]

23658913_910759999077350_3404680727003608763_n

การบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อทัน ตุ้มทรัพย์

November 23, 2017 info mcu 0

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ทำนองหลวง(คืนที่ ๑) ในการบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อทัน ตุ้มทรัพย์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพฯคุณพ่อทัน ตุ้มทรัพย์ โยมบิดา พระครูปลัดวิเชียร ชวนปญฺโญ สังกัดส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๑๖ […]