_MG_0066

ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนงานในกำกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

August 31, 2017 info mcu 0

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนงานในกำกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ส่วนงาน ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม, ส่วนธรรมนิเทศ, อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย, โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และกองสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ […]

18813948_818879114932106_3587456947807209411_n

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐

June 15, 2017 info mcu 0

มจร ร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ________________________________ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ […]

11822737_515604975259523_7957389300913301799_n

“โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ “

February 27, 2017 info mcu 0

“โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ”   * พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล * พิธีเจริญชัยมงคล * พิธีราชสดุดีมหาราชินี * พิธีคารวะแม่ * ชมการแสดงของนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๙ […]